Z denníka terapeuta

  1. Riešenie autoimunity
    • Dnes som bola veľmi prekvapená výsledkom klientky,ktorá mala autoimunitu voči močovému systému a cysty na obličke a nadobličke.Po prvom vyšetrení som sa rozhodla pred riadenou detoxikáciou oživiť imunitu koloidnými minerálmi ,enzýmami, a preparátom na zvýšenie imunity. Výsledok bol prekvapivý.Autoimunita vymizla,,cysty boli rozrušené a psychická pohoda klientky stabilizovaná.Imunita zvýšená na maximum.No ložiská v problémových orgánoch neboli rozrušené.Teraz budeme pokračovať v riadenej detoxikácii močových ciest,kde boli nájdené ložiská a infekty.
  2. Bradavice na tvári
    • Dnes ma prekvapili výsledky u jednej klientky,ktorej som riešila bradavice na tvári.Už po 2. detoxikačnej kúre všetky bradavice na tvári odpadli.Zmizla aj únava ,ktorá bola podstatná u nej.
  3. Vysoký krvný tlak
    • 11.5.2012 Dnes ma potešili výsledky klienta,ktorého som riešila 1 rok.je veľmi spokojný.Poriešila som bolesti prostaty,studené strpnuté končatiny arytmiu srdca atď,ale najviac ma potešili výsledky ohľadom vysokého krvného tlaku, ktorý sme dali do normálu.Bez liekov na hypertenziu je 2 týždne. a sám to potvrdil,že je to tak ,lebo keď užíval lieky mal veľmi nízky tlak,pretože u mňa bol už poriešený.Pri kontrole som zitila,že príčiny vysokého krvného tlaku sú poriešené.Jedna z príčin bola Borélia v orgánoch ktoré zodpovedajú za tlak.Som vďačná klientovi za jeho disciplínu trpezlivosť.

Šťastné je len zdravé

Young woman using smart phone at sunsetČlovek narodený zo ženy má krátky vek, tiež si však užije nepokoja do sýtosti. Vzíde a zvädne ako kvet a stráca sa ako tieň.

(Kniha Jób, Starý zákon)

Chronické ochorenia sa v detskej populácii vyskytujú čoraz častejšie. Ide o poruchy imunity, najrôznejšie alergie ale aj o astmu bronchiale alebo atopický ekzém. Rovnako pribúdajú dysfunkčné poruchy mozgu ako je hyperaktivita, dyslexia, dysgrafia, poruchy správania a povahové zvláštnosti. Len vďaka organizovanej lekárskej starostlivosti sa tieto ochorenia nepremietajú na vyššej úmrtnosti detí alebo v iných alarmujúcich ukazovateľoch.

Celkovo sa dá povedať, že zdravie detskej populácie sa progresívne zhoršuje a stále viac malých pacientov je závislých na kompenzácii liekmi. Objavujú sa rôzne teórie, prečo sa tak deje. V súčasnej dobre je napríklad populárna teória mikrobiálnej sterility, ktorá je založená na tom, že sterilné domáce prostredie je pre dieťa škodlivé, pretože sa nevyvíja jeho imunita. Hľadajú sa súvislosti so životným prostredím, využívaním antibiotík, hormónov, atď.

Pokúsime sa pozrieť sa na túto problematiku očami lekára zaoberajúceho sa alternatívnymi metódami, ktorý neopakuje iba názory imaginárnych autorít veľkého sveta medicíny, ktoré sú pod vplyvom veľkých farmaceutických koncernov.

Jedy v telíčku dieťaťa

Značná časť chronických chorôb, teda poruchy imunity, astma, ekzémy a podobne, sa objavuje už v dojčenskom období. Je logické, že ich príčiny musíme hľadať už v prenatálnom štádiu. Keď som v uplynulých desaťročiach hľadal súvislosti, zistil som, že v organizme chorých detí sa až stereotypne nachádza celá rada jedovatých látok, ktoré sa u  zdravých detí nevyskytujú. Medzi najpočetnejšie zastúpené patrili ťažké kovy, predovšetkým ortuť, olovo, striebro, zlato, chróm a nikel. Rovnako, nebol výnimkou ani výskyt rádioaktívnych látok ako cézium a stroncium. Bolo zarážajúce, že sa v ich organizme nachádzali aj toxíny z potravy, s ktorými by sa teoreticky ani nemali stretnúť. Mám tým na mysli pesticídy a fungicídy, rovnako ako aj látky s trochu dobrodružným pôvodom – mykotoxíny, teda produkty plesní.

Je zvláštne, že mykotoxíny nie sú produkty plesní vyskytujúcich sa v ľudskom tele, ale vznikajú z potravinových plesní. Najčastejšie sa objavujú v produktoch zo subtropického a tropického pásma. Je logické, že pri pestovaní, skladovaní a hlavne doprave z týchto vzdialených krajín dochádza k ich znehodnoteniu práve produktmi plesní aspergillového typu. Niektoré tieto toxíny patria medzi najjedovatejšie látky vôbec, napríklad aflatoxín alebo ochratoxín.

Bolo nápadné, že u detí sa aj ľudské plesne objavovali v neúmerne vysokom množstve a na takých miestach, kde by vôbec nemali byť, dajme tomu na pokožke alebo v dýchacích ústrojoch. Zároveň bol ich organizmus znečistený fungicídami, mykotoxínmi alebo antibiotikami.

Zdravá chorá

Veľmi citlivou metódou EAV, ktorú vynašiel dr.Voll, je možné otestovať v nervovom systéme novorodencov a dojčiat toxíny produkované mikroorganizmami typu borélie a ďalších baktérií a vírusov. Tieto zistenia viedli zákonite k ďalšiemu výskumu a k porovnávaniu toxického a mikrobiálneho zaťaženia matiek detí so zdravotnými problémami. Veľkým prekvapením bolo, že toxický a mikrobiálny obraz novorodencov, dojčiat a batoliat sa úplne zhodoval s obrazom ich matiek.

Testovanie sa zameriavalo predovšetkým na matkino gynekologické ústrojenstvo a neskôr aj na oblasť panvy, ktorá s ním súvisí. Prítomnosť toxínov patogénnych mikroorganizmov sprevádzali klinické symptómy, ako sú zápaly gynekologického ústrojenstva, bolestivá či nepravidelná menštruácia, nervové ťažkosti, zápaly žíl, kožné choroby. U značnej časti ženskej populácie sú tieto toxíny a mikrobiálne záťaže bohužiaľ asymptomatické, teda bez príznakov. A žena, budúca matka, si myslí že je v poriadku…

Detoxikácia matky je nutná

Dospeli sme k takému mechanizmu, kedy sa namiesto dojčaťa alebo batoľaťa so zdravotnými problémami vyšetruje jeho matka. Stanovia sa jej toxické záťaže a potom môžu byť odstránené aj toxíny z organizmu jej potomka. Zistili sme, že toxická záťaž sa u malých pacientov sústreďuje predovšetkým v centrálnom a periférnom nervovom systéme, ale takisto aj v lymfatickom a dýchacom systéme ako aj na pokožke. Tieto nálezy zodpovedajú najčastejším príčinám ich chronických ochorení.

Na základe dlhodobých skúseností sme stanovili hypotézu, ktorá hovorí, že tieto toxíny môžu byť dokonca príčinou genetických porúch, ktoré súvisia s orgánovými zmenami. Jedná sa o detskú mozgovú obrnu, genetické postihnutie srdca, močového ústrojenstva a mnoho ďalších. Opakovane sme si overili, že niektoré poruchy motorického aparátu, predovšetkým v centrálnej časti, ako sú hypotonia alebo svalová hypertonia, ľahké formy obrny alebo poruchy reči, sa po odstránení toxínov veľmi rýchlo strácali, a to aj napriek tomu, že trvali niekoľko rokov.

Z toho vyplýva jasne viditeľná súvislosť medzi týmito poruchami a prítomnosti toxínov v období vnútromaternicového vývoja. Na základe empirického porovnania niekoľkých tisíc jedincov bolo možné stanoviť hypotézu: v rámci preventívnych opatrení vzhľadom k budúcemu zdravotnému stavu dieťaťa je nutná detoxikácia budúcej matky. Predovšetkým je potrebné odstrániť toxické záťaže z jej pohlavnej a panvovej oblasti.

Bohužiaľ som nedisponoval toľkými finančnými prostriedkami, aby som tejto hypotéze mohol dať podobu modernej vedeckej práce. Bez nich nie je totiž možné urobiť kontrolovanú štúdiu na potrebnom počte jedincov. A predsa aj empirické sledovanie ma oprávňuje k tomu, aby som nekompromisne túto hypotézu vyslovil.

Všadeprítomný stres

Tento zásadný poznatok kombinovaný s dlhoročnou praxou a teoretické znalosti má aj bez vedeckej klinickej štúdie veľký význam pre deti s chronickým ochorením. Na základe uvedených postupov bola vypracovaná efektívna starostlivosť, vďaka ktorej už teraz dosahujeme výrazné zlepšenie u tých chorôb, ktoré sú stále pokladané za neliečiteľné alebo len za ťažko liečiteľné – astma, alergia, ekzémy, oslabenie imunity, chronické zápaly dýchacieho ústrojenstva, funkčné poruchy centrálneho nervového systému, atď.

Je potrebné si uvedomiť, že žena sama o sebe je bezmocná voči prítomnosti toxických zaťažení vo svojom tele. Mohla ich “zdediť“ po svojej matke. Takisto je bezbranná voči stále sa zhoršujúcemu životnému prostrediu. Tým viac sa v populácii prejavujú poruchy imunity a o to nápadnejšie sa zvyšuje toxická záťaž u žien. Čím viac matiek bude trpieť imunitnými poruchami, tým viac bude stúpať počet detí s toxickým zaťažením, a teda aj so zdravotnými komplikáciami.

K tomu pridajte chronický stres, úzkosti, neistotu a iné negatívne emócie, ktoré ovplyvňujú nielen imunitný systém, ale aj odolnosť jednotlivých tkanív a orgánov. Každá negatívna emócia vyvoláva cielené znečistenie orgánov jedovatými látkami. Stresovaný orgán totižto stráca schopnosť seba očisty.

Sporák kontra počítač

Úloha žien prechádza keď už nie krízou, tak revolučnými zmenami. Orgány, ktoré symbolizujú ich rolu, teda hormonálne a pohlavné, sú neustále pod vplyvom stresu. Ak by sme hľadali orgány, do ktorých môžeme situovať ženskú dušu, nepochybne prídeme práve k tým hormonálnym a reprodukčným.

Reprodukčná rola ženy je v našej civilizácii vážne ohrozená. Svedčí o tom stúpajúci počet žien s takzvanou funkčnou neplodnosťou. Štatistiky uvádzajú, že touto poruchou trpí asi 20% všetkých mladých párov a ich počet narastá. Z masovokomunikačných prostriedkov sa dozvedáme, že žena už nie je slúžkou svojho muža. Opovrhovaným modelom sa stala “žena od sporáka“ a naopak uctievaným “žena manažérka“ zarábajúca veľa peňazí, prípadne “žena významného politického postavenia“, ktorá sa už neoháňa vareškou ale skôr sedí za počítačom.

Bez ohľadu na to, čo si myslím, je ďaleko viac dôležitejšie, čo si myslí príroda. Svoj názor dáva najavo dosť zreteľne, napríklad aj stúpajúcou chorobnosťou u detí. Keď klesá imunita ľudí prejavuje sa to aj v prírode. Na vine je množstvo priemyselných chemikálií, kovov a rádioaktivity v prirodzenom životnom prostredí, ale takisto aj narastajúce množstvo jeho infekčného zaťaženia – kvôli chémii v poľnohospodárstve pribúda infikovaný hmyz.

Množstvo zjavných a skrytých toxických záťaží bude výrazne stúpať. Vytvorením praktického modelu vnútornej očisty ženy, budúcej matky, môžeme pomôcť budúcej populácii a teda aj celej civilizácii. Ide pochopiteľne rovnako o racionálnu prevenciu chronických detských ochorení.

Baník, ktorý pracuje v extrémne špinavom prostredí, musí očiste tela venovať dlhší čas ako napríklad úradník alebo učiteľ. Budúca matka by mala pred počatím urobiť to isté – venovať značné úsilie vnútornej očiste.

O poruchách ženského tela

o poruchach ženskeho telaAk prišiel čas, kto by neprišiel? Ak neprišiel čas, kto by prišiel?  

Čínske príslovie

     Prv ako sa pustíme do vymenovávania príčin a problémov, ktoré postihujú gynekologické ústrojenstvo, vrátime sa k téme infekčných ložísk.

     Ľudstvo má jasnú a niekedy pyšnú predstavu o tom, že riadi život na tejto planéte. Ak sa začneme zaoberať výskumom príčin a dôvodov rôznych chorôb, tak potom táto predstava dostáva veľmi vážne trhliny. Domnievam sa, že život na Zemi riadia mikroorganizmy, ktoré vystupujú ako jedna vyvinutá inteligencia, ktorá je nezvyčajne organizovaná a má neuveriteľnú schopnosť prežitia. Táto “mikrobiálna civilizácia” nevyrába traktory, zbrane ani kozmické lode, a predsa má dokonalú súdržnosť a ešte väčšiu organizáciu. Využíva náš organizmus k rozmnožovaniu, pretože nevyhnutne potrebuje svojho hostiteľa. Vedie s ním boj o prežitie, a k tomu slúži imunitný systém. Ten sa snaží brániť naše telo proti každej akcii. Mikroorganizmy však premyslene obsadzujú jednotlivé orgány a tkanivá, usídľujú sa v nich vo forme ložísk a potom riadia chod organizmu pre svoj prospech.

     Infekčné ložiská sa vyskytujú v hypofýze, riadiacej žľaze hormonálneho systému. Z nej ovplyvňujú celý rad orgánov a spôsobujú poruchy. Ovládajú prsnú žľazu, vaječníky, ich prostredníctvom maternicu, pošvu, vajcovody, ale aj nadobličky či štítnu žľazu. Mikroorganizmy potom s človekom “manipulujú” a vyvolávajú najrôznejšie zdravotné poruchy.

Súvislosť s mliečnou žľazou

Hormonálna dysfunkcia vyvoláva ložiská v mliečnej žľaze, tie potom bujnejú vo forme nezhubných nádorov adenómov, ktoré sa premieňajú na väzivá, a z toho potom vznikajú fibroadenómy. Tie sú citlivé na hormonálne vplyvy, kvôli ktorým rastú alebo sa zväčšujú, a každopádne spôsobujú problémy. Následne sa hromadia toxické látky, pretože žľaza pod ich vplyvom stráca svoje obranné schopnosti. Rádioaktívne látky, pesticídy, fungicídy a chemikálie sa nahromaďujú a medzi nimi je aj mnoho karcinogénnych látok, ktoré sú schopné meniť génovú výbavu bunky. Ak sa k celému procesu pridajú aj vnútorné karcinogény, nastáva ochorenie, ktoré nazývame zhubným nádorom. Toxíny, ktoré sú prítomné v mliečnej žľaze môžu pri dojčení prejsť do organizmu dieťaťa a veľakrát spôsobujú nepríjemnosti. Najčastejšie sa jedná o rôzne cudzorodé látky, plesne a iné infekcie. Dojča na ne môže reagovať precitlivene, aj napriek tomu že ho matka starostlivo dojčí.

Myómy a nádory v maternici

Toxíny sa podobne správajú aj v maternici. Vytvárajú infekčné ložiská nielen v jej sliznici, ale aj poslizničných vrstvách, vo svalovej vrstve alebo vo väzivách maternice – parametriu. Maternica je pod vplyvom hormónov, ložísk a toxínov bolestivá, bývajú v nej zápaly a vznikajú nezhubné myómy aj zhubné nádory. Mikroorganizmy majú aj ďalšiu stratégiu. Ložisko vytvorené v sliznici maternice určujú toxické bielkoviny, ktoré pri vývoji plodu ohrozujú a poškodzujú nervový systém, ale aj iné orgány, ktoré sa vyvíjajú pod vplyvom génového programu.

     Najčastejším obsahom infekčných ložísk sú boreliózy alebo toxoplazma prenesená zo zvierat. Toxíny týchto infekcií sú veľmi agresívne voči nervovému systému. Ten je zložitý a k jeho poškodeniu dochádza v ktorejkoľvek časti. Problémy vznikajú v motorických, rečových, imunitných a emocionálnych centrách, v rozsiahlom množstve rôznych nervových štruktúr. Novorodenec môže mať potom nejakú zdravotnú poruchu. Pre mikroorganizmy je pozitívne to, že ide o záležitosť imunitného systému. Preto sa stále viac detí rodí s jeho oslabením, s alergicky alebo atopicky reagujúcich s imunitou, a s autoimunitnými poruchami.

     Všetky tieto ochorenia sú riadené centrálnym nervovým systémom a jedinec sa stáva vhodným objektom, ktorý slúži k prežívaniu a rozmnožovaniu ďalších škodcov. Samozrejme, tieto situácie využijú aj iné mikroorganizmy a vytvárajú sa nové ložiská. Na svet príde nový ekzematik, astmatik alebo alergik. Narodí sa človiečik s ochorením dýchacích ciest, poruchami zažívania alebo refluxom močového systému. Jeho štart do života potom nie je celkom na optimálnej úrovni.

Nevyhnutná očista pred počatím

Ľudia si uvedomujú, že ak má byť výrobok kvalitný, musia byť starostlivo dodržané normy pri jeho výrobe. Vo farmaceutických závodoch sa dodržiava absolútna čistota prostredia, potravinárske podniky zase kontrolujú tímy hygienikov, ktorým neunikne ani smietka. Vo firmách, kde sa vyrábajú počítače je sterilné prostredie podobné tomu v laboratóriách, aby počas presnej a unikátnej výrobe nevznikol nepodarok.

     Je pre mňa nepochopiteľné, že v akomsi opojení zo svojej výnimočnosti ľudstvo zabúda na to, že vývoj dieťaťa v prenatálnom štádiu a aj počas narodenia je ten najzložitejší a najcitlivejší proces. Rodičia by chceli potomka, ktorý nebude hyperaktívny, dyslektický, nespokojný, s emocionálnymi zvláštnosťami alebo dokonca alergický. Každý si praje dieťatko, ktoré nepotrebuje mimoriadnu starostlivosť, no človek si zvykne postupne na všetko. Niektorí moji pacienti preto hovoria: „Môj syn/dcéra má astmu, ale to dnes má skoro každý. A tým sa nebudeme zaoberať…“

     Pritom stačí tak málo. Keď žena túži priviesť na svet potomka, je dôležité, aby svoj organizmus na to pripravila a očistila ho. Jedinou cestou z bludného kruhu je prevencia.

Problémy v prechode nie sú normálne

Riadenie hormonálnej sféry je nesmierne citlivé a jeho porucha spôsobuje príznaky, ktoré nazývame klimakterickými symptómami, ako sú napr. návaly tepla, depresie, roztržitosť, úzkosť, bezradnosť, atď. Ženy sa domnievajú, že je to celkom normálne a že to súvisí s fyziologickým procesom. Môžem zodpovedne prehlásiť, že to nie je pravda a že tieto problémy sú vždy vyjadrením poruchy riadiacej funkcie hypofýzy, ktorá nastáva na základe toxickej záťaže. Po kontrolovanej detoxikácii sa problémy upravia.

     Častou príčinou toxickej záťaže hypofýzy v prechode a nielen v ňom, sú kovové materiály používané v zubnom lekárstve. Za najškodlivejší môžeme označiť amalgám – zliatinu ortute, striebra a ďalších kovov. V modernej medicíne sa pri problémoch podávajú umelé hormóny, bez hľadania akejkoľvek príčiny. Napriek všetkým týmto opatreniam pretrváva chybná činnosť hypofýzy, pretože úlohu tu nezohráva len množstvo produkovaných hormónov, ale aj ich kvalita. Na porušenú kvalitu potom väčšinou hormonálne orgány reagujú chybne. Prsná žľaza, vaječníky aj maternica sú ohrozené nádormi a dochádza k ďalším poruchám.

Nenáročná prevencia pred zhubnými nádormi

Stačí udržiavať riadenie hormonálneho systému v dobrej kondícii a zabrániť hromadeniu karcinogénnych látok v organizme. Detoxikácia vedúca k optimalizácii obranného protinádorového systému je v našej ordinácii každodennou praxou. Mnohým ľuďom sa to môže zdať až príliš jednoduché. Ak by to malo stáť milióny, možno by uverili že to funguje. Prostriedky a systém, ktoré skutočne zbavujú organizmus všetkých toxínov sú však už iná kapitola.

Na budúce sa budeme venovať otázke ľudských papilomavírusov ( ? ) v súčasnosti veľmi aktuálny problém nádorového ochorenia krčka maternice, ktorý sa týka žien.

Žena pod drobnohľadom

Žena pod drobnohladom

Sto mužov dokáže vytvoriť tábor, ale len žena dokáže vytvoriť domov.(čínske príslovie)

Pacienti sa často v ordinácii sťažujú, že im niektorý orgán nepracuje správne, alebo majú pocit, že nie sú úplne v poriadku. Odborník im predpíše lieky, odporučí vyšetrenie, alebo operáciu. Chorý sa však už nezaujíma, prečo nastala porucha. Prečo sa slepé črevo zapálilo, prečo sa žene opakovane tvoria cysty, prečo sa narodilo hyperaktívne dieťa, prečo má dieťa problémy s dychom a pod. Asi si spolu s lekárom myslia, že príroda niekedy robí chyby, za čo platí svojim zdravím. Alebo si myslia, že v podobe choroby ich stíha trest za hriechy a zlý zdravotný štýl?

   Keď sa na úvod predsa len lekára opýtajú, ten znervóznie – táto otázka ho privedie do úzkych.

V skutočnosti práve pochopením príčiny vzniku zdravotných problémov je možné stanoviť racionálnu liečbu, a hlavne účinnú prevenciu.

   Náš organizmus tvorí súbor orgánov, ktoré zaisťujú konkrétne životné funkcie – mám na mysli systém tráviaci, hormonálny, dýchací. Napríklad pohlavné orgány. Symbolizujú zrodenie a preto nie je iná vhodnejšia téma na začiatok.

Kde sme sa tu vzali?

Gynekologické orgány tvoria dva vaječníky- na pravej a ľavej strane panvy. Od nich vedú ku stredu panvy vajcovody, ktoré ústia v rohoch maternici. Tá sa zužuje smerom k maternicovému hrdlu  a v podobe čipku smeruje do pošvy, ktorá prechádza v otvor, ktorý nazývame pošvové ústie. Vo vaječníku sú vajíčka, ktoré v pravidelnom cykle dozrievajú, oddeľujú sa a putujú vajcovodmi do maternice. Ak nie sú oplodnené, neuchytia sa v materničnej sliznici a odchádzajú z nej spolu s menštruačnou krvou von z tela. V maternici potom začína nový cyklus rastu sliznice, teda príprava na prijatie oplodneného vajíčka. Ak sa tak stane, zachytí sa v maternicovej sliznici, kde potom vyrastie dieťa. Jeho vývoj trvá desať lunárnych mesiacov. Plod je vyživovaný z placenty s ktorou je spojený  pupočnou šnúrou, a do jeho tela prúdi krv, ktorá privádza všetky potrebné látky.

   Celý cyklus dozrievania vajíčka, prípravy sliznice, jej odlupovanie, odchod a prijatie vajíčka a jeho ďalší vývoj ovplyvňujú pohlavné hormóny. Tie má na starosti predný lalok hypofýzy( pod mozgová žľaza) tzn. žľaza zavesená na spodku mozgu. Nad ňou sa nachádza ešte jeden orgán, ktorý sa zúčastňuje na regulácii hypofyzálnych pochodov. Jedná sa o hypothalamus.

   Hypofýza je orgán nesmierne dôležitý, pretože mimo iného práve produkuje riadiace hormóny.

Tieto látky presne regulujú všetky zmienené pochody. Dôležitosť tohoto javu si ľudia často ani neuvedomujú. Hypofýzu môžeme prirovnať k čipu s presne naprogramovaným cyklickým programom. Takzvané ženské problem bývajú rozličného charakteru; zmienim tie najčastejšie.

Menštruácia

Funkčné poruchy sa prejavujú nepravidelným menštruačným cyklom, čí nadmerným, alebo príliš dlhým krvácaním spojeného s bolesťami. Prípadne dochádza k úplnej zástave či zmiznutiu menštruácie, alebo naopak k trvalému krvácaniu a odlupovaniu sliznice. Môžem konštatovať, že podávanie hormónov síce subjektívne odstraňuje nepríjemnosti, ktoré funkciu týchto orgánov sprevádzajú, ale zároveň skutočný stav zakrývajú. Takáto liečba vedie k riziku- žena si myslí, že je úplne zdravá. Keď sa pacientiek pýtam či majú menštruáciu v poriadku, pritakávajú, že áno. Už som sa ale naučila, že sa musím spýtať či užívajú hormonálnu antikoncepciu, ktorá ich reguluje, ale prípadné potiaže zastiera.

Zápaly a výtoky

Pošvová sliznica je nadmieru citlivý orgán, ktorý by mal byť v dokonalej kondícii. Pošva je otvorená do vonku a býva ohrozená rôznymi infekciami. Pri pohlavnom styku sa prenáša značné množstvo mikroorganizmov. Pošvová sliznica to musí „zvládať“ k čomu jej slúži pošvový hlien s baktericidními účinkami. Pomáhajú aj laktobacily, ktoré infekciu na sliznici likvidujú veľmi rýchlo.

   Keď sa mikroorganizmy premnožia v čreve, krvnou či lymfatickou cestou sa šíria až do gynekologického ústrojenstva. Takisto prenos infekcie z konečníku býva príčinou pošvových zápalov a výtokov. Po čreve a koži je pohlavné ústrojenstvo ideálne pre vznik plesní, pretože tie k svojmu rastu potrebujú vlhké a teplé prostredie. Spolu s nimi sa tu vyskytujú aj kvasinky, menej často aj rôzne typy vláknitých plesní

   Mnohí považujú „kandidózu“ za synonymum plesňového ochorenia, pretože jej najčastejším zástupcom býva Candida albicans. To je samozrejme značne zjednodušený pohľad. Nebezpečné sú aj mikroorganizmy nazývané Mollicutes, a to predovšetkým rod Ureaplasma, ktorý vyvoláva značný počet zápalov gynekologického ústrojenstva a močových ciest. Takisto črevné mikroorganizmy Escherichia coli bývajú častou príčinou, a takisto ako streptokoky, stafylokoky či proteus. Nebezpečie predstavujú taktiež víry, predovšetkým papilomaviry, z nich niektoré kmene sú karcinogénne.

   Vírus je parazit prežívajúci v bunkách, a to najmä v bunkách maternicového čípku a hrdla. Pri chronickej infekcii môže prítomnosť papilomaviru signalizovať signalizovať začínajúcu rakovinu.

Chronická infekcia vajcovodu

Často býva zapríčinená chronickou infekciou spôsobenou chlamydiami. Okrem nej sú v hre aj ďalšie choroby prenášané pohlavným stykom, napríklad infekcia gonokoková (kvapavka) či trichomonádová. Chronický zápal vajcovodov môže viesť k uzavretiu tejto cesty, ktorá je jedinou možnosťou pre púť vajíčka do maternice.

Cysty na váječníkoch

Jedná sa o duté útvary rôznych veľkostí, ktoré spôsobujú ubúdanie vlastného tkaniva vaječníkov. Bývajú naplnené tekutinou alebo krvou, teda hrozí taktiež krvácanie do panvovej dutiny.

Endometrióza

Alebo odlupovanie materničnej sliznice, ktorá putuje mimo maternicu a zachytáva sa v panvovej, alebo brušnej dutine. Aj takto dislokovaná robí normálny menštruačný cyklus, čo vedie k bolestiam a k ďalším zmenám zmienených oblastí.

Nádory

Našťastie sú najčastejšie nezhubné myomy, kedy svalové tkanivo maternice rastie a durí do podoby kulovitých útvarov, ktoré môžu vyplniť až celú maternicovú dutinu. Dorastajú do značnej veľkosti a narušujú tak funkčnosť ženského pohlavného ústroja. Zhubné útvary sú problém, ktorý presahuje zameraniu tohto článku.

A zase tá hypofýza

Tento orgán reguluje celý hormonálny systém. Z hľadiska prírodného lekárstva, a predovšetkým detoxikačnej medicíny, sa stretávame s celou radou toxínov, ktoré narušujú jeho jemnú funkciu. Bývajú to kovy ako ortuť, chróm, nikel, striebro a podobne. Po mnoho rokov užívania antikoncepcie, kedy si žena myslí, že je v úplnom poriadku, môže byť funkcia hypofýzy trvalo oslabená. Nabádam k tomu, aby podávanie hormónov bolo brané s väčším uvážením, pretože ich značná nemetabolizovaná časť odchádza z močom, teda do životného prostredia, čo má spätný vplyv na hypofýzu.

   Rola ženy v našej spoločnosti je značne stresujúca a rozporuplná. Nie je jasné, či je predovšetkým matka, manželka, milenka, zárobkový člen rodiny, alebo dokonca jedinec, ktorý by si mal hľadať kariéru a svoje uplatnenie v ekonomickom systéme. Nejde o rozumové poňatie tohto problému ale o nevedomý rozpor, do ktorého sa zákonito značná časť ženskej populácie dostáva.

   Toto postavenie ženy symbolizuje práve hypofýza, a preto je neustále vystavená stresu a mnohonásobne viac podlieha hromadeniu toxických látok. Avšak len orgán nezaťažený stresom, ktorý nemá poškodenú psychickú silu a stabilitu, sa týmto jedom ubráni.

Môj vzťah k detoxikačnej medicíne

hqdefaultNa úvod by som chcela pozdraviť  všetkých kolegov lekárov i nelekárov  terapeutov.

     Som presvedčená, že všetkých nás spája jediná a jedinečná myšlienka a téma a to „Detoxikáčná medicína“. Každý sám v sebe určite úprimne hodnotíme seba vo vzťahu k tejto metóde, robíme vnútorné uzávery na metódu pána dokt. Jonáša a preto i ja by som sa chcela s vami podeliť o moje pocity myšlienky vo vzťahu k detoxikácii a aj o pohľadoch ľudí, ktorí nepoznali túto metódu a o pohľade partnerov mojich klientov, o pohľade mojich klientov po absolvovaní už aj prvej detoxikačnej kúry a o všeobecnej dôležitosti tejto očisty tela preprarátmi p. MUDr. Jonáša.

     Určite nemusíme rozoberať detailne čo je to detoxikácia podľa MUDr. Jonáša.

Vieme, že je to odstránenie toxínov  predovšetkým informačnými a rezonančnými pre-

parátmi.  A je úžasné, že na konkrétne hmataleľné toxíny používame konkrétne nehma-

tateľné informácie tzv. holografický vzor. Ideálne by bolo, keby sme mohli zdetoxiko-

vať celú planétu, ale to bohužiaľ nejde. Preto je veľmi prospešné, keď myslitelia ako je

pán doktor Jonáš sa venujú takej zmysluplnej činnosti ako je detoxikácia organizmu

a čo je pre mňa úžasné, že táto metóda sa stále prehlbuje a neuspokojí sa s doposiaľ

dosiahnutými výsledkami.

   Jedinečnosť jeho preparátov vidím v tom, že nepoškodzujú iný orgán. Keď som v začiatkoch začala načúvať a nahliadať do tejto metódy mala som pocit, že to čo sa tu prednáša a to, že svet baktérií, vírusov atď. nás ovláda  len preto, že im dáme šancu, pôsobilo na mňa ako rozprávka. No rozprávka to nebola. Je to tvrdá realita. Je to vidieť napr. v hyperaktivite súčasných detí a vidieť to aj na dospelých, ktorí sú stále psychicky labilnejší a fyzicky menej odolní. Prednosti tejto metódy vidím v odstránení psychotoxínov,čo neregistrujem v iných metódach a samozrejme v konkrétnom označení toxínov živých, napr. helikobakter, borélia, ale i neživých ako sú ťažké kovy, rádioaktívne látky.

     Sama som bola už takmer pacientkou psychiatrickou, pretože som pociťovala zo svojich životných udalostí  úzkosť, depresiu, nepokoj. No po prvom preparáte FORTE STRESON som spozorovala, že už na druhý alebo tretí deň so mnou niečo nie je v poriadku, a to že som v PORIADKU bez nepokoja, úzkosti a v pohode.  Vedela som, že psychika človeka je vládcom fyzického tela, t.j. mám konkrétnu skúsenosť so Silvovov metódou, kedy exém z tváre mi zmizol už po 6 hod. meditácii. Bolo to tzv. samočistenie organizmu v hladine Alfa, kedy počet kmitočtov mozgu je 7 až 10 Hz ako v spánku, v bdelom stave je 10-14 Hz. Mám skúsenosti aj s telepatiou, a to v prípade, keď som veľmi v hĺbke srdca trpela a moje myšlienky presne na slovo boli zopakované asi o jednu hodinu od človeka ktorý mi ublížil. TAK PREČO?: keď myšlienka môže byť prenesená, prečo by nemohol byť prenesený alebo použitý holografický vzor ako informácia. Hovorím to preto, že sú ľudia, ktorí keď im vysvetlím ako funguje metóda MUDr. Jonáša sú nadšení a sú ľudia, ktorí nie sú schopní uveriť alternatívnej metóde akejkoľvek. Poviem  vám to na príklade: predstavte si, že: pri pohľade na malé dieťa obvykle hľadáme a nachádzame jeho spoločné znaky s rodičmi. Je nesporným faktom, že deti sú akousi“ zmesou svojich rodičov- z generácie na generácie si odovzdávame rovnaké nosy, kvalitu vlasov, rovnaké postavy, dokonca aj myslenie. Koľkokrát sa vám stalo, že vás niekto prirovnal k rodičom, koľkokrát ste na fotografii videli seba, napriek tomu bola fotografia o generáciu staršia než vy?

Po rodičoch a prarodičoch, teda po svojej rodine dedíme postavu, hlas charakterové vlastnosti a bohužiaľ aj choroby.

     Fascinujúce, nie? Ešte zaujímavejší sa nám však v tejto súvislosti môže zdať samotný vznik života. Jedinečná je náhoda, kedy sa stretne spermia a vajíčko a začnú spolu neúnavne vytvárať nový život so všetkými informáciami rodičov predchádzajúcich generácií. V priebehu  niekoľkých mesiacov vznikne človek, ktorý v sebe nesie podobu matky, povahu otca, vlasy po dedovi…

     Kde sa ale berú všetky tie informácie? Veď len“ údajov“ o predkoch z otcovej strany musí byť kvantum! A predstavte si, že by ste ich chceli popísať -štruktúru  kostí ,farbu pleti, sklony ku skleróze, stav zubov, umenie sebaovládania kedy sa rozhneváme, aké veľké srdce máme…Určite by vám na to nestačilo desať kôp papiera.

 

     Kde sú teda zapísané všetky tie správy? V bičíku spermie? Na jej povrchu alebo vo vnútri? Na to vám nedá rozumnú odpoveď asi žiadny vedec. Vlastne dá -odpoveďou bude DNA, záhadná kyselina ukrytá všade okolo a v nás. Na rozlúštenie jej tajomstva by sme my laici, potrebovali mnoho, mnoho času .A pochybujem, že by sme dokázali vziať vzorku DNA z jedinej spermie alebo vajíčka. Ale príroda podobné veci dokáže.

    Existuje ešte mnoho faktov, ktoré nám príroda neodhalila. Je mnoho vecí, o ktorých vieme, ale netušíme ako a najmä prečo fungujú. A tak často pochybujeme. Len pár rokov uplynulo od doby, keď sa ľudia kruto trestali a zaplatili životom hoci aj za tvrdenie ,že Zem je guľatá. Dnes to považujeme za nepochybné a hovoríme  o tom  s rovnakou samozrejmosťou s akou som napríklad nedávno počula hovoriť vzdelaného človeka- programátora., keď odmietal uveriť napr. homeopatii, fungovania bio informácií, informácie ako holografického vzoru v alternatívnej metóde pána doktora Jonáša. Možno len preto, že nechcel. História sa stále opakuje – priekopníci nových myšlienok nemávajú dôveru a sú často odsudzovaní.  V dnešnej dobe už nie na smrť, napriek tomu je však  táto nedôvera brzdou vývoja a predovšetkým ukážkou nepoučiteľnosti ľudí, ktorí prijímajú len to čo vidia a nahmatajú. Prijímajú Darwinovu teóriu, napr. s drobnými nedostatkami, ale odmietnu Boha, akokoľvek veria v lásku. Prijmú fakt, že spermia a vajíčko, bunky viditeľné pod mikroskopom, sú zodpovedné za vznik života, ale odmietnu skutočnosť, že jediná informácia môže ovplyvniť imunitný systém. Poznám ľudí, ktorí zatracujú liečenie rukami, či silou vôle a nazývajú ho šarlatánstvom. Ale tí istí ľudia možno uveria 30 sekundovému reklamnému šotu o blahodárnom pôsobení mŕtvych baktérií v niektorých výrobkoch a syntetických vitamínov na ľudský organizmus. V tejto súvislosti premýšľam, že „šarlatánstvo“ bude možno raz vedou a liečba informáciami vedným odborom. Do tej doby si však bohužiaľ musia terapeuti v alternatívnej medicíne prejsť onú,

z histórie cestu zatracovania a odsudzovania.

     No ja mám osobne temer všetky prípady klientov, ktorí už po absolvovaní prvej detoxikačnej kúry boli absolútne nadšení. Veľký význam vidím v zlepšovaní psychickej

oblasti človeka a to má samozrejmé kladný vplyv na všetkých členov rodiny.

     Mala som klienta, ktorému hrozil rozpad rodiny, pretože bol neskutočne nervózny,

chradol, behom pol roka mimoriadne schudol, hodnoty pri meraní mali priemer 30-40.Po prvej kúre hodnoty stúpli na 70-80.Nervozita absolutne klesla po vylúčení Gluténu. Ťažkých kovov.Alergia mala hodnoty 70 predtým 40. Z tkáň. toxínov zhubný nádor  zo 40 stúpol na 80.Čiže v poriadku.  Využila som aj doplnok výživy, ktorý odkysľuje okolie rakovinového

toxínu.

     Iná klientka mi volala, že po prvej kúre sa zmenšil nádor o 1.5 cm – nezhubný a krčok maternice bol absolutne v poriadku, no predtým nie. Jej dcére sa celiakia po prekonanej salmonelóze o dva stupne po dvoch mesiacoch zlepšila. Lekár skonštatoval, že ani za rok sa tento výsledok nedá dosiahnuť.  Čo robila ? Pýtal sa lekár. 

    Ďalšia pacientka mala diagnostikované ochorenie Alopecia areata. Desať mesiacov

sa liečila tekutým dusíkom, no výsledok nebol žiadny. Po dvoch mesiacoch liečenia metódou doktora Jonáša padanie vlasov zastavené. Výsledky v poriadku. Tá istá pacientka mala veľký psychický problém, nemohla  okrem domáceho prostredia nikde jesť ani piť. Keď ju ponúkli triasli sa jej ruky a nemohla ani preglgnúť žiadny nápoj. Do štyroch mesiacov bolo všetko zvládnuté. V súčasnosti je poriadku. No pokračuje v detoxikácii.

   A ďalšia pacientka, ktorá často odpadávala, bola nevládna, stále jej bolo zle,

bola  kvôli tomu  hospitalizovaná.  Nenašiel sa žiaden dôvod jej problémov. U mňa po nameraní a vylúčení baktérií, vírusov, lepku, borélie, psychotoxínov je pacientka v poriadku.

     Takže mohla by som menovať aj iných klientov ale u mňa ide o poukázanie zmyslu tejto úžasnej metódy , ktorá dokáže pri trpezlivosti pacienta a spolupráci takmer nemožné.

      Veľmi by som si priala, keby ľuďom, ktorí úprimne chcú pomáhať a venovať sa tejto metóde to  bolo umožnené a mohli hlboko vnikať do tejto problematiky. Chcela by som všetkým poďakovať za úsilie, ktoré venujú tejto metóde. Títo ľudia si to zaslúžia a celý tím ľudí, ktorí zabezpečujú ich vzdelávanie.